”…this is so important to me…”

EGO-POPulism / ETT projekt om JAGET

Utställning i Axel Obiger, Berlin, juli/augusti 2017

Som vi alla vet, sedan S Freuds och CG Jungs forskningsrön, kan EGOpendeln röra sig på en vid skala från storhetsvansinne på vänstersida via arrogans över till ett överdrivet självförtroende på högersida. Eller kan det vara tvärtom?! Hur som helst så är synen på egot mångfacetterad och möjliga uttryck därefter. Konstnären är inget undantag, utan omfattas som alla andra människor av dessa beteendemönster (som exempel dispyten mellan Tania Bruguera och Ai Weiwei, Brooklyn Museum, 29.10.2016).

EGOism och relaterade temata så som POPULISM har en längre tid upptagit vårt intresse och har varit utgångspunkt för intern diskurs och konkreta konstnärliga arbeten: United Against Populism, Because I am Worth It, m.m. Också inom vår egen kollektiva arbetsprocess upplever och konfronteras vi med detta fenomen. Tre EGOn möts, delar, disikerar och sammanställer sina idéer med och mot varandra, för att  i en mer eller mindre kollektiv arbetsprocess utarbeta ett gemensam form och koncept – TRE personer ETT arbete.

Sedan en längre tid har finnfemfel arbetat på ett EGOprojekt tillsammans med Christoph Treier, mental coach och konsult för internationella idrottsstjärnor och företag. I projektet lyfter vi fram och forskar i hur EGOT/jaget i vårt successivt populistiskt utåtriktade samhälle och då speciellt i den politiska och populärkulturella sfären har blivit en produkt, vars marknadsvärde mäts utgående från hur många likes och följare du har på sociala medier.

Utgångspunkten för EGOprojektet är en serie tecknade porträtt av oss själva, som vi lät göra i Kina, som i sin tur baserade sig på fotografier tagna av en professionell porträttfotograf i Tyskland. Christoph Treier bidrar med teoretisk och praktisk input om hur man framgångsrikt styr, bygger upp och säljer sitt EGO. Vår arbetsprocess utmynnar i en rumsinstallation bestående av olika visuella element och uttryck i Galerie Axel Obiger i Berlin.

Vårt mål är inte att optimera finnfemfel’s profil för att nå mer kulturell och socioekonomisk framgång, utan vi vill genom projektet simulera och spegla den alldagliga EGOproblematiken tillbaka till publiken. Vi vill transformera vårt synsätt till en ny konstnärligt form i ett sammanhang, där våra kollektiva kritiska och poetiska aspekter kommer till uttryck.

Finnfemfels arbetssätt är kollaborativt och processbetonat, ofta med utomstående gäster involverade som öppnar för nya impulser och element gällande innehåll och form. Vi låter yttre faktorer, upplevelser och respektive plats påverka, för att kunna ge den slutgiltiga form våra utställningar/projekt tar en platsspecifik kvalitet. För att förbereda ett framtida samarbete, har vi blivit inbjudna av Center for Contemporary Photography i Iasi, Rumänien, till ett kort research-residens i maj/juni 2017. Därför vill vi vara öppna och flexibla, för att eventuellt involvera[implementera] nya intryck från residenset och andra under tiden aktualiserade, relevanta idéer i utställningskonceptet för Galerie Axel Obiger i Berlin.

Samarbetsparter

Axel Obiger
Gallerist
Oliver Möst
Brunnenstraße 29
10119 Berlin
Tyskland
info@axelobiger.com
www.axelobiger.net

Finnland-Institut in Deutschland
Kulturreferentin
Essi Kalima
Georgenstrasse 24
10117 Berlin
Tyskland
essi.kalima@finstitut.de
www.finnland-institut.de

Center for Contemporary
Photography in Iasi
Matei Bejenaru
Iasi, Rumänien
+40 723 508738
mateibejenaru@yahoo.com
www.mateibejenaru.net

Christoph Treier
Föreläsare, Coach, Mental tränare
Nederlappfors
Finland
+358 40 581 2978
info@treier.fi
www.treier.fi